Akonityna (aconitine)

Wzór strukturalny (structure):

Masa molowa (molecular weight): 645.75 g/mol
Analiza elemetarna (elemental analysis): C = 63.24%; H = 7.34%; N = 2.17%; O = 27.25%
Stan skupienia (form): kryształy (crystals)
Temperatura topnienia (melting point): 204 °C
[α]D: +17.3° (chloroform)
CAS No.: [302-27-2]
Rozpuszczalność (solubility): 1 g per 2 ml chloroform, 7 ml benzene; 28 ml ethanol, 3.3 L water
UQF No.: CSQ-4027-01
BHP: R: 20/21/22; S: 36/37 Xn TOXIC! (Trujące)


Powrót na stronę główną: KETEN.PL Chemicals


Informacje cenowe dotyczące odczynników: keten-chemicals@o2.pl
lub przez fax: 0048-22-201-28-15

Research pharmaceuticals

© KETEN.PL Chemicals 2003-2017 Wrocław.