KETEN - właściwości fizykochemiczne po polsku

Wzór strukturalny:

Nazwa chemiczna:keten, etenon, oksometylenometan, karbometen, tlenek winylidenu, 1,2-dehydroacetaldehyd
Masa molowa: 42,04 g/mol
Analiza elemetarna: C = 57,14%; H = 4,80%; O = 38,06%
Stan skupienia: bezbarwny gaz
Temp. topn.: -150 °C
Temp. wrz.: -56 °C
CAS: [463-51-4]
Rozpuszczalność: aceton, inne rozpuszczalniki organiczne bez grup funkcyjnych (etery, alkany, chlorowcoalkany)
UQF No.: CSQ-883801
Zapach: charakterystyczny, przenikliwy
Właściwości chemiczne: silnie reaktywny, reaguje z kwasami organicznymi dając bezwodniki, z alkoholami tworzy estry, z aminami tworzy amidy, z merkaptanami tioestry, dimeryzuje
BHP: łatwopalny, wybuchowy, toksyczny


Powrót na stronę główną: KETEN.PL :: KETEN :: Chemikalia :: Odczynniki


Informacje cenowe dotyczące odczynników i pochodnych ketenu: keten-chemicals@o2.pl
lub przez fax: 0048-22-201-28-15

Polecamy: Specjalistyczne odczynniki chemiczne, kwasy, rozpuszczalniki, alkany

© KETEN.PL Chemicals 2003-2017 Wrocław.