Witamy w serwisie KETEN.PL Chemicals gdzie oferujemy specjalistyczne odczynniki do badań.
Możemy wyprodukować każdy odczynnik chemiczny o dowolnej czystości.

Odczynniki chemiczne :: Chemicals :: Chemikalia
KETEN.PL CHEMICALS

Nasze wybrane odczynniki (Some selected produced chemicals)
U nas zawsze tanie odczynniki i reagenty

Nr katalogowy
Catalog No.
CAS Reg. No.
Nazwa odczynnika
Compound name
Właściwości, opakowanie i cena netto
Properties, form & net price
BL-1823
[506-80-9]
carbon diselenide, diselenek węgla CSe2; Se=C=Se 5 g, 10 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg
ZT-0405
[463-51-4]
keten - gaz w roztworze, (ang. ketene), H2C=C=O flammable gas, mp -150 °C; bp -56 °C; easily undergoes dimerization;
1% stabilized solution in cyclohexane, DMSO, benzene, diethyl ether, THF etc. - packed under nitrogen
Bottles: 100 ml, 1000 ml
TF-6062
[31366-25-3]
tetratiafulwalen, tetrathiafulvalene (TTF)light sensitive
Bottles: 100 g, 250 g, 500 g
NJ-6119 chlorek amonu; ammonium chloride1 kg - 5,66 zł netto
25 kg - 95,30 zł netto
3701-T-07 siarczek sodu cz.d.a.; siarczek sodu czda; sodu siarczek cz.d.a.; Na2S*9H2O 1 kg - 98,40 zł netto
10 kg - 827,50 zł netto
WBP-4093-19chloran potasu; potasu chloran; potassium chlorate; KClO3 cz. do syntezy1 kg - 28,40 zł netto
10 kg - 156,90 zł netto
CC-0904-053czterochlorek węgla, węgla czterochlorek, tetrachlorometan, tetrachlorek węgla; węgla tetrachlorek; carbon tetrachloride; tetrachloromethane; CCl41000 ml - 142,94 zł netto
5 L - 603,52 zł netto
NA-891-552kwas azotowy stężony +98%; kwas azotowy dymiący; gęstość 1,5 g/ml cz. do syntezy1000 ml - 138,15 zł netto
6 x 1 L - 643,80 zł netto
WTJ-0644-11nadchloran potasu; potasu nadchloran; potassium perchlorate; KClO4 cz. do syntezy1 kg - 98,63 zł netto
5 kg - 368,60 zł netto
AL-09221aluminium; glin proszek; aluminium pył; pył aluminiowy; powder Al cz. do syntezy1 kg - 48,28 zł netto
5 kg - 201,37 zł netto
HLY-10056-51glinowodorek litu; lithium aluminum hydride; LiAlH4 cz. do syntezy100 g - 265,75 zł netto
500 g - 896,98 zł netto
GX-45-03461izopropanotiol; 2-merkaptopropan; isopropanothiol; cz. do syntezy100 ml, 500 ml, 1000 ml
UAZ-011-0503uranylu octan cz.d.a.; octan uranylu czda; UO2(CH3COO)2*2H2O1 g, 10 g, 25 g, 100 g
GB-802-Njod pierwiastek; jod krystaliczny; jod sublimowany; I2 (J2) cz. do syntezy500 g - 58,70 zł netto
1 kg - 78,76 zł netto
6 x 1 kg - 378,95 zł netto
TA-3055-61tantal proszek, tantalum powder +98%100 g - 102,84 zł netto
250 g - 213,50 zł netto
1 kg - 481,52 zł netto
GA-001gal metaliczny; gal metal; gallium Ga25 g, 100 g, 250 g, 500 g
GA-005-125tlenek galu; gallium oxide; Ga2O3100 g, 250 g, 500 g, 1000 g
AC-4027-01akonityna, aconitine mixture of natural isomers
CAS: [302-27-2]
Product of ADEVIQ-SPIN Chemicals
10 g - 3294 €
25 g - 6108 €
50 g - 9879 €
DC-0681-01kwas domoikowy; domoic acid
CAS: [14277-97-5]
Product of ADEVIQ-SPIN Chemicals
100 mg
250 mg
500 mg
1g
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
By dowiedzieć się o aktualną ofertę prosimy złożyć zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.REKLAMA / ADVERTISEMENT:

Polskie odczynniki chemiczne
CHEMIKALIA

Research Chemicals

Research pharmaceuticals

Metale chemoodporne - tantal, cyrkon i inne

PROFESJONALNA CHEMIA
usługi i towary
związane z chemią
CHEMIKALIA

Profesjonalna Fotografia

Forum Chemiczne
Forum dla Chemików

Specjalne oraz rzadkie metale i stopy


r e k l a m y :

ultra-szybka kolej próżniowa

Wesprzyj fundację IP dla lepszej przyszłości


Zapytania ofertowe prosimy wysyłać na adres / Price requests please send to:
keten-chemicals@o2.pl

Copyright © KETEN.PL 2003-2017 Wrocław.